NOVOSTI 2021

Ažuriranje naloga i bodova

Poštovani članovi,

u toku je ažuriranje određenih naloga u okviru kojih će biti evidentirana i promjena bodova.