NAJAVA PREDAVANJA KFE 2021

Online edukacija: Uloga farmaceuta u samomedikaciji

29.03.2021. – 04.04.2021.

od 29.03. (08:00 časova) do 04.04. (20:00 časova)

5 bodova

Poštovani,

Obavještavamo Vas da  će online edukacija – modul 1 u okviru Platforme KFE biti aktivirana 29.03.2021. (08:00 časova). Edukacija će biti aktivna sa video (slajd) fajlom do 04.04.2021. (20:00 časova).

Nakon tog perioda, online edukacija se deaktivira i 05.04.2021. aktiviramo online test za sve članove. Online test će biti aktivan 05.04.2021. od 08:00 do 20:00 časova.

Edukacija je bodovana od strane Farmaceutske komore CG sa 5 bodova.

Autor online edukacije je dr sci pharm Tanja VOJINOVIĆ, UNIVERZITET CRNE GORE, Studijski program Farmacija.

Molimo sve članove da za više informacija posjete stranicu sa korisničkim uputstvom – LINK.

EDUKATIVNI MODUL 1 (VIDEO) ISTIČE ZA:

ONLINE TEST 1 BIĆE AKTIVIRAN ZA: