NOVOSTI 2021

Online edukativni modul 2 – sertifikati & lista članova kojima je priznato učešće

Poštovani,

U toku je unos sertifikata za članove kojima je priznato učešće / edukativni modul 2 i koji su ostvarili 5 bodova.

Članovi koji nijesu prepoznati na osnovu pristupa Zoom aplikaciji mogu se putem online obrazca obratiti Komori za provjeru podataka i priznavanje učešća.