Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Apoteka ‘Molekul’

OGLAS br. AO 141

Osnovni podaci

Grad / Mjesto: Budva

Vrsta zaposlenja:

Stručna sprema: Visoka stručna sprema / Srednja stručna sprema

Dodatni podaci & Uslovi

Rok važenja: Oglas važi do: 13.04. 2024. (postavljen 13.10.2023.)

Kvalifikacija: Dipl. farmaceut / Farm. tehničar

Obrazovanje: Farmacija

Radno iskustvo: Ne

Broj izvršilaca: 1 – Dipl. farmaceut / 1 – Farm. tehničar

Pol kandidata: M – muški &  Ž – ženski

Mjesto rada: Budva

Licenca – Stručni ispit: Licenca Farmaceutske komore CG (za dipl. farmaceuta) + Položen stručni ispit

Opis posla:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Znanja & vještine:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatni opis / napomena:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Nudimo:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatno & Kontakt oglašivača:

Kontakt telefon: 069 137 502

Kontakt e-mail adresa: [email protected]

Kontakt lice:

Adresa oglašivača:

Dodatno I:

Dodatno II: