Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PDG Professional Development Group d.o.o

OGLAS br. AO 129

Osnovni podaci

Grad / Mjesto: Podgorica

Vrsta zaposlenja: /

Stručna sprema: Visoka stručna sprema

Dodatni podaci & Uslovi

Rok važenja: Oglas važi do: 24. 11. 2022. (postavljen 24. 5. 2022.)

Kvalifikacija: Dipl. farmaceut

Obrazovanje: Farmacija

Radno iskustvo: min 3 godine

Broj izvršilaca: 1 – Dipl. farmaceut

Pol kandidata: M – muški &  Ž – ženski

Mjesto rada: Podgorica

Licenca – Stručni ispit: Licenca Farmaceutske komore CG + Položen stručni ispit

Opis posla:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Znanja & vještine:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatni opis / napomena:

Naša firma se bavi prometom medicinskih sredstava i u proceduri smo dobijanja dozvole za promet lijekova sa sjedištem u Podgorici.

Nudimo:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatno & Kontakt oglašivača:

Kontakt telefon: 063 233 265

Kontakt e-mail adresa: sladjana.petrovic@pdgdoo.com

Kontakt lice:

Adresa oglašivača:

Dodatno I:

Dodatno II: