Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Neželjena dejstva ljekova koji sadrže Irinotekanhlorid trihidrat kod pacijenata sa smanjenom aktivnošću enzima ugt1a1

Poštovani,

Obavještavamo vas da je na portalu CInMED objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima o neželjenim dejstvima ljekova koji sadrže irinotekanhlorid trihidrat kod pacijenata sa smanjenom aktivnošću enzima UGT1A1

Link za pismo