Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Poremećaji srčane spovodljivosti uključujući produženje QT intervala i Torsade de Pointes

Poštovani,

Obavještavamo vas da je na portalu CInMED objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima o poremećajima srčane spovodljivosti uključujući produženje QT intervala i Torsade de Pointes, povezanih sa primjenom ljekova koji sadrže aktivnu supstancu donepezil.

Link za pismo