NAJAVA PREDAVANJA KFE 2021

Webinar: Endokrinološka radionica

27.03.2021.

10:00 časova

/

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete webinaru ‘Endokrinološka radionica’, 27. marta 2021. godine (subota) u 10:00 h (Podgorica, Danilovgrad, Kolašin).

A G E N D A

Moderator: Dr sci. med. Sreten Kavarić

10:00h – 10:15h Predijabetes – zašto je bitno otkriti na vrijeme
(ciljne vrijednosti, kriterijumi i dijagnostičke procedure)
Prof. dr Snežana Vujošević (KCCG)

10:15h – 10:30h Značaj rane dijagnostike Diabetes mellitusa-a tip 2
(ciljne vrijednosti, kriterijumi i dijagnostičke procedure)
Dr Aleksandar Đogo (KCCG)

10:30h – 10:45h Značaj pravovremenog uključivanja terapije kod pacijenata sa
predijabetesom i dijabetesom
Dr sci. med. Sanja Medenica (KCCG)

10:45h – 11:00h SGLT2 kao terapijski izbor kod pacijenata sa DM tip 2
Ass. dr Emir Muzurović (KCCG)

11:00h – 11:10h Pauza

11:10h – 11:50h RADIONICE

Moderator: Dr Đorđije Krnjević
Radionica 1 – Dr Elzana Čikić i dr Sanja Radoman (KCCG)
Radionica 2 – Dr Olivera Bošković (KCCG)
Radionica 3 – Dr Valentina Kalinić i dr Zlata Kovačević (KCCG)
Radionica 4 – Dr Aleksandra Grubović (KCCG)

11:50h – 12:10h Pitanja i zaključci sa skupa

Webinar je sertifikovan kod strukovnih komora.
Učešće možete prijavite na email: 08flaer@gmail.com
ili na broj telefona (ili viber): 067 395 032

Organizator: Medical