Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Misija & Vizija

Unapređivanje farmaceutske djelatnosti u Crnoj Gori i zaštita prava i interesa pacijenata uspostavljanjem vladavine standarda struke i etičkih načela kroz nezavisnog, strucnog, efektivnog i odgovornog farmaceuta.

U skorijem vremenu nas očekuje dalje uvođenje novih standarda, dobre apotekarske prakse predviđenih Zakonom, a sve u cilju dostizanja nivoa direktiva zemalja Evropske Unije. Napori se ulažu i ulagaće se i ubuduće u pravcu otvaranja Komore, odnosno većeg nivoa transparentnosti, kako bi se uticalo na kreiranje javnosti i očekivanja pacijenata.

Naročito se radi na inteziviranju svih oblika saradnje sa drugim zdravstvenim organizacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Cilj nam je da farmaceutima u Crnoj Gori približimo aktivnosti Komore i da ih zainteresujemo u što većem broju da aktivno uzmu učešce u radu Komore kako bi efikasnije ostvarili naša osnovna načela:

•poboljšanje statusa struke,

•unapređenje uslova za obavljanje svoje profesije i

•zaštita profesionalnih interesa i unapređenje zdravstvene etike.

Naš najveći resurs jesu naši članovi koji su svojim znanjem, sposobnostima, iskustvom, kreativnošću i profesionalizmom posvećeni ciljevima i vrijednostima Farmaceutske komore Crne Gore.