Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Dokumenti

Dokumenti za preuzimanje se redovno ažuriraju sa svim bitnim izmjenama po pitanju sadržaja i samog izgleda zvanične forme dokumenta. Dokumenti su predviđeni i za štampu i mogući pregled – prikaz na računaru.

MEMORANDUM KOMORE | .zip/docx fajl | 33 KB | zipovan :: Preuzmi fajl

MEMORANDUM KOMORE | .pdf fajl | 69 KB :: Preuzmi fajl

OBRAZAC SISTEMA KVALITETA | .pdf fajl | 816 KB :: Preuzmi fajl

OBRAZAC ZA PRIJAVU NEŽELJENOG DEJSTVA LIJEKA | .pdf fajl | 120 KB :: Preuzmi fajl

Napomena: Dokumenti su vlasništvo Farmaceutske komore CG i podliježu autorskim i vlasničkim pravima.