Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Posljednje ažuriranje: 06.06.2024.

Odluka o donošenju cjenovnika usluga komore (05.06.2024.)

Odluka o donošenju cjenovnika usluga komore (09.06.2023.)

Odluka o visini članarine za članove Farmaceutske komore Crne Gore za 2023. godinu

Odluka o dopuni Odluke o donošenju cjenovnika usluga Komore

Odluke o imenovanju | Skupština FKCG : 30.03.2022.

Odluka o donošenju cjenovnika usluga Komore

Odluka o nedjelji farmaceuta

Odluka o imenovanju novog predsjednika Komisije za izdavačku djelatnost

Odluka o o visini članarine za članove Farmaceutske komore Crne Gore za 2019. godinu

Odluka o obavezi članova Komore koji nisu izmirili članarine, na plaćanje zaostalog duga

Odluka o određivanju visine nadoknade za licence

Odluka o visini članarine za članove FKCG za 2018. godinu

Odluka na osnovu Rješenja o imenovanju članova Sekcije bolničkih farmaceuta CG

Odluka o visini članarine za članove FKCG za 2017. godinu

Odluka o mogućnosti isticanja oglasa za posao na sajtu fkcg.org

Odluka o povlasticama za nerezidente

Odluka usvajanju etičkog kodeksa

Odluka o imenovanju Sekretara Farmaceutske Komore

Odluka za uplatu kotizacije za organizatore

Odluka o izboru Tužioca Komore – 17.06.2014.

Odluka o izboru Predsjednika Skupštine – 17.06.2014.

Odluka o izboru Predsjednika Komore – 17.06.2014.

Odluka o izboru Nadzornog odbora Komore – 17.06.2014.

Odluka o izboru Komisija za stručna pitanja – 17.06.2014.