Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Pravilnik o obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra licenci i obrascu licenci za rad farmaceuta

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija

Pravilnik o izmjenama i dopunama ‘Pravilnika o specijalizacijama’

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Novi Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju…

Stari Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju…

Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa lijeka u registar homeopatskih ljekova

Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa lijeka u registar tradicionalnih biljnih ljekova

Pravilnik o načinu i uslovima oglašavanja ljekova – Objavljen u ‘Sl. list CG’ broj 2/2014

Pravilnik o obrascu i sadržini recepata, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja…

Prilozi pravilnika o obrascu i sadržini recepata, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i…

Pravilnik o organizaciji, načinu polaganja i sadržaju stručnih ispita zdravstvenih radnika…

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o organizaciji, načinu polaganja i sadržaju stručnih…

Pravilnik o monitoringu i evaluaciji kvaliteta zdravstvene zaštite