Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Zakoni

Zakon o kozmetičkim proizvodima

Zakon o medicinskim sredstvima

Zakon o apotekarskoj djelatnosti

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ljekovima

Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga

Zakon o medicinskim sredstvima

Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Zakon o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Zakon o zapošljavanju i radu stranaca

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zapošljavanju i radu strana

Zakon o stručnom osposobljavanju

Zakon o volonterskom radu

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o radu

Ustav Crne Gore