Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Izdavanje

Postupak izdavanja licence za rad, kao i postupak izdavanja licence iz prakse sprovodi se po odredbama zakona kojim je uređen opšti upravni postupak.

Izdavanje licenci – odobrenja za rad

Zdravstveni radnici mogu samostalno obavljati zdravstvenu djelatnost, ako pored odgovarajuće školske spreme imaju položen stručni ispit. Zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom za samostalno obavljanje djelatnosti moraju imati i licencu za rad.

Zdravstvenim radnicima sa visokom školskom spremom i položenim stručnim ispitom nadležna komora izdaje licencu za rad i vodi registar izdatih licenci. Zahtjev za izdavanje licence za rad podnosi zdravstveni radnik.

Primjer Obrazca za odobrenje za rad na određeno vrijeme koje se izdaje stranim državljanima koji su na radu u Crnoj Gori :: DOWNLOAD

Napomena: Dokumenta koja se prilažu uz Zahtjev navedena su u okviru forme zahtjeva. Dokumenta i primjerak uplatnice o uplaćenoj nadoknadi za izdavanje licence dostavite poštom ili lično na adresu Farmaceutske komore CG – Nikole Kovačevića 12, Podgorica, CG


ZA REZIDENTE

ZA STRANE DRŽAVLJANE

  • PDF Dokument 1
   Obrazac zahtjeva za izdavanje licence – odobrenja za rad za strane državljane
  • PDF Dokument 2
   Evidencioni list – prijava
  • PDF Dokument 3
   Zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave
  • PDF Dokument 4
   Pitanja za stručni ispit – pravni dio
  • PNG Fajl 1
   Primjer uplatnice (nadokanada za licencu – odobrenje)
  • PNG Fajl 2
   Primjer uplatnice (članarina za 2018. godinu)
  • Link
   Dopis u vezi stručnog ispita položenog u inostranstvu
  • PDF Dokument 6
   Provjera znanja Crnogorskog jezika
  • Link
   Pregled Zakona u CG
  • PDF Dokument 7
   Prijava za polaganje stručnog ispita