Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore:

• Predstavlja i zastupa Komoru i rukovodi njenim radom,

• Saziva i vodi sjednicu Izvršnog odbora,

• Koordinira rad organa i tijela Komore i Izvršnog odbora,

• Potpisuje dokumente u vezi materijalnog i finansijskog rada Komore,

• Obavlja i druge poslove utvrđene aktima Komore.

U slučaju spriječenosti Predsjednika Komore, zamjenjuje ga zamjenik Predsjednika.

Predsjednik Farmaceutske komore Crne Gore je Mr ph. Milanka Žugić.

 

meticore meticore meticore meticore primal grow pro primal grow pro primal grow pro primal grow pro primal grow pro