Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Ažurirane preporuke za minimizaciju rizika od primjene ljekova Rinvoq (upadacitinib) i Xeljanz (tofacitinib)

Poštovani,

Obavještavamo vas da je na portalu CInMED objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o o ažuriranim preporukama za minimizaciju rizika od primjene ljekova Rinvoq (upadacitinib) i Xeljanz (tofacitinib).

Link za pismo