Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bolnički farmaceuti Crne Gore

Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta (EAHP) organizuje edukaciju Synergy Masterclass na temu javne nabavke ljekova u bolnicama

Edukacija je namijenjena svim bolničkim farmaceutima i drugim zdravstvenim profesionalcima u zdravstvenom sektoru, koji učestvuju u nabavci ljekova za zdravstvene ustanove.

Tokom posljednjih godina, brojni inovativni ljekovi postali su dostupni za liječenje u bolnicama, što predstavlja izazov za nabavku u bolnicama širom Evrope.

Bolnički farmaceuti i drugi zdravstveni profesionalci u Crnoj Gori, su uključeni u proces nabavke ljekova i medicinskih sredstava, pa je tema ovog Masterclassa vrlo aktuelna i korisna.

Detalji o registraciji, kotizaciji i programu nalaze se na web stranici:

http://www.eahp.eu/synergy-masterclass/events/procurement

DOWNLOAD


Obavještenje o prijemu Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore u Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta – EAPH

Prijem Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore u Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta – EAPH izvršen je na godišnjoj Skupštini EAHP održanoj od 09. do 12. juna 2016. godine, u Pragu, Republika Češka.

Našu zemlju su predstavljali predsjednica Sekcije bolničkih farmaceuta Crne Gore, mr ph spec. Vesna Bašić Milošević i mr ph spec Ljiljana Jauković u svojstvu delegata.

Sekcija bolničkih farmaceuta Crne Gore je formirana u februaru 2016. od pokroviteljstvom Farmaceutske komore Crne Gore.

Članstvo predstavlja još jedan korak ka integracijama našeg zdravstvenog sistema u porodicu evropskih država i predstavlja osnov za dalje implementiranje evropskih standarda u ovoj oblasti.

DOWNLOAD 1

DOWNLOAD 2