Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

EAHP – Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta

DOPUNA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA SEKCIJE BOLNIČKIH FARMACEUTA FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE

DOWNLOAD


STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #7 – March 2018

23 EAHP Kongres Geteborg (21-23 Mart, 2018)

Ovaj kongres će imati dva uzbudljiva lansiranja EAHP inicijativa : online Alata za samoprocjenu i Centar za saradnju u implementiranju Evropskih IZJAVA (SILCC) .

Alat za samoprocjenu dozvoljava farmaceutu da pristupi nivou implentacije IZJAVA u svojoj bolnici.Dodatno ,SILCC program dozvoljava farmaceutu da posjeti druge zemlje članice EAHP tokom učenja procesa koji je vezan za odrijedjenu IZJAVU .

Pristupanje vaše apoteke korištenjem alata je ključ i uslov za aplikaciju u program SILCC.Ako prisustvujete 23 Kongresu u Geteborgu ne zaboravite da posjetite štand EAHP u izložbenim dijelu i da naučite više o ovim uzbudljivim inicijativama.

Alat za samoprocjenu je već dostupan na :http//sat.eahp.eu/en/home.Ako imate bilo kakvih pitanja o alatu ili želite sastanak sa EAHP implentacionim timom ,ne oklijevajte i pošaljite nam e-mail na [email protected]

Radujemo se unaprijed susretu u Geteborgu.


STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #4 – May 2017

EAHP 22 Kongres u Kanu

Projekat implementacije IZJAVA je zvanično pušten u rad tokom 22 Kongresa u Kanu , (22. 03 .2017).

EAHP implentacioni tim je obavijestio naše članove u vezi sa projektom dan pre početka kongresa.

Kao dio lansiranja projekta , EAHP implentacioni tim je držao sastanke i prezentaciju na štandu EAHP-a .U namjeri da se daju informacije u vezi projekta . Tim je sproveo više od 100 prezentacija website-a i alata za samoprocjenu.

Hvala Vam što ste svratili!


STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #3 – March 2017

Sajt za implentaciju IZJAVA

Već ste ranije upoznati da EAHP ažurira sajt da bi uključila sve aktivne činioce u proces implentacije projekta. Ovaj odeljak obezbjedjuje uvid i pregled u to zašto su IZJAVE tako važne različitim činiocima ovog procesa,počev od pacijenata ,donosioca zakona , pa do drugih zdravstvenih profesionalaca,industrije i akademskih institucija.

Sajt takodje obezbedjuje različit opseg informacija kao pomoć Implentaciji IZJAVA individualnim – pojedinačnim bolnicama , ili pomoć na regionalnom nivou.

Ovi resursi će uključiti bazu podataka , za svaku Izjavu plus generalni ,uopšteni materijal koji bi pomogao članicama asocijacijama u procesu implementacije Izjava.

Sajt implentacije IZJAVA će biti aktiviran tokom 22 kongresa EAHP sa temom ” Bolnički Farmaceut -katalizator promjena”.

Kongres EAHP u Kanu

Tokom kongresa ,EAHP će predstaviti projekat Implentacije Izjava i lansirati ažuriran sajt.Takodje imamo demo verziju alata za samoprocjenu spremnih za testiranje. Nemojte oklijevati da nam se pridružite , posjetite nas na štandu br : 52 ,i tokom kongresa upoznajte EAHP implementacioni tim , naučite više o projektu i probate sajt ili nove alate za samoprocjenu.

Ako želite da se registrujete online za kongres , molim vas posjetite naš sajt http://www.eahp.eu/congresses

Odobrenje Evropskih Izjava za Bolničku Farmaciju

Različite Evropske zdravstvene asocijacije su odobrile Evropske IZJAVE Bolničke Farmacije:

• European Specialist Nursing Organizations

• European Oncology Nursing Society

• European Nurse Directors Association

• The European Heart and Lung Tansplant Federation

• European Federation of Crohn's and ulcerative Colitis Association

• European Cancer Patient Coalition

• European Industrial pharmacists Group.

EAHP želi da im se zahvali na njihovoj podršci i aktivnom učešću.

Mi nastavljamo da radimo sa Evropskim i nacionalnim relevantnim činiocima sistema u promociji pomoći nacionalnim asocijacijama u procesu implementacije Evropskih IZJAVA o Bolničkoj Farmaciji.

Pomeranje od IZJAVE do implementacije

EAHP Implemntacioni tim informiše EAHP upravni odbor i upravljački implentacioni komitet o ostvarenom napretku u vezi sa ovim projektom . Upravljački komitet je zadovoljan sa ostvarenim napretkom , i veoma su srećni što vide da se njihove preporuke poštuju i usvajaju.

Želimo da se zahvalimo članicama – asocijacijama, i svim nacionalnim Ambasadorima za implementaciju IZJAVA na odličnom poslu tokom projekta . Radeći zajedno , pomerili smo IZJAVE ka Implementaciji u svim našim zemljama članicama.

Ako želite da pomognete vašoj zemlji u implentaciji IZJAVA ili želite da više naučite o projektu , molim vas kontaktirajte nas