Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Info za organizatore predavanja

POŠTOVANI ORGANIZATORI PREDAVANJA,

Zbog učestalih prekoračenja rokova predviđenih za podnošenje zahtjeva za bodovanje, Komisija za kontinuiranu edukaciju Komore, ovim putem upućuje opomenu da u suprotnom neće odobriti akreditaciju skupova za koje je podnijet zahtjev 7 ili neposredno prije održavanja predavanja, poštujući odredbe Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji , član 8 st.2 u kojem se navodi:

‘Organizator je dužan podnijeti zahtjev najmanje 15 dana prije održavanja stručnog skupa.’

• Spiskove sa predavanja dostavljate najkasnije 7 dana nakon održanog predavanja. Sertifikate ste dužni Vi kao organizator da napravite i nama donesete na potpis. Učesnici ih mogu nakon toga preuzeti u Komori.

• Organizatori su obavezni da organizuju predavanja u sve tri regije (sjever, jug, centar), ne samo u centralnom dijelu Crne Gore (kao što je to uglavnom do sada bio slučaj, čime trpe posledice neprikupljanja bodova farmaceuti sa sjevera i juga CG.

• Molimo organizatore da obrate pažnju prilikom davanja informacije (teme) za navedena predavanja-konkretno pominjanja zaštićenog imena lijeka. Dozvoljeno je pominjanje generickog naziva lijeka.

Shodno čl. 128 Zakona o ljekovima navodi se:

XI. OGLAŠAVANJE LJEKOVA

Član 128

Oglašavanje ljekova je svaki oblik davanja informacija opštoj i stručnoj javnosti o lijeku od strane proizvođača ili sponzorstvo proizvođača ili nosioca dozvole za lijek, radi podsticanja propisivanja ljekova, njihovog snabdijevanja, prodaje i potrošnje. Oglašavanje ljekova, u smislu stava 1 ovog člana, obuhvata: 1) reklamiranje ljekova posredstvom medija, interneta, na javnim mjestima i drugi oblici reklamiranja javnosti (poštom, posjetama i sl); 2) promociju ljekova zdravstvenim i veterinarskim radnicima; 3) davanje besplatnih uzoraka stručnoj javnosti; 4) sponzorstvo naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost, pokrivanjem neophodnih troškova za put, smještaj, ishranu, kao i troškova obaveznog učešća na naučnim i promotivnim skupovima; 5) podsticanje na propisivanje i izdavanje ljekova, davanjem ili obećavanjem finansijske, materijalne ili druge koristi. Ne smatra se reklamiranjem lijeka samo navođenje imena lijeka, odnosno internacionalnog nezaštićenog imena, odnosno žiga ukoliko on služi isključivo kao podsjetnik.

Biljana Savović, dipl. pravnik

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore