Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM KONTINUIRANE FARMACEUTSKE EDUKACIJE ZA 2024. GODINU

OBAVJEŠTENJA ORGANIZATORIMA STRUČNIH USAVRŠAVANJA I ČLANOVIMA KOMORE – 01.03.2024.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM KONTINUIRANE FARMACEUTSKE EDUKACIJE ZA 2023. GODINU

PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ FARMACEUTSKOJ EDUKACIJI I NAČINU VREDNOVANJA SVIH OBLIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA FARMACEUTA (26.04.2023.)

ZAHTJEV ZA PRIJAVU I VREDNOVANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ORGANIZATORE (pdf)

ZAHTJEV ZA PRIJAVU I VREDNOVANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ORGANIZATORE (word docx)

ZAHTJEV ZA VREDNOVANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I DOKAZE, PROPISANE ČLANOM 14 PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ FARMACEUTSKOJ EDUKACIJI I NAČINU VREDNOVANJA SVIH OBLIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA FARMACEUTA

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA 2022.