Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

#MedSafetyWeek – NAUČIMO VIŠE O VAKCINAMA

Ne oklijevajte – vakcine nas štite, a njihova bezbjednost se pomno prati. Svaka prijava sumnje na neželjeni događaj uvećava naše znanje o vakcinama i pomaže da ih koristimo na najbolji mogući način. Sumnju na neželjeni događaj nakon vakcinacije uvijek prijavite Institutu za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) www.cinmed.me

#MedSafetyWeek

#ReportSideEffects