Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Obavještenje: Članarine, licencna godina, sertifikati (predaja sertifikata stručnoj službi) i bodovi

ČLANARINE

*Izvod iz Pravilnika o načinu plaćanja članarine*

Način plaćanja članarine

Član 4.

Iznos godišnje članarine može se platiti odjednom, polugodišnje ili mjesečno odbijanjem od zarade putem knjigovodstvene službe ustanove gdje radi farmaceut.

Rok za plaćanje članarine je 15 dana od dana pristupanja  u članstvo Komore.

Članarinu može platiti i ustanova – poslodavac gdje radi budući član Komore.

Neplaćanje članarine

Član 5.

Neplaćanje članarine predstavlja kršenje članskih obaveza prema Komori saglasno odredbama Statuta i drugim opštim aktima Komore.

Opomene za neplaćanje članarine članovima dostavlja stručna služba u roku od 15 dana od navršenih 6 mjeseci od neplaćanja članarine. Opomena može biti upućena isključivo pisanim putem (e-mail ili poštom).

Član 6.

Ukoliko član ne plati članarinu u predviđenom roku ni nakon opomene, stiče se uslov za njegovo / njeno brisanje iz članstva i oduzimanje licence.

Odluku o brisanju donosi Izvršni odbor.

Odluka je izvršna potpisom rješenja o brisanju od strane Predsjednika Komore.

U slučaju brisanja iz redovnog članstva, stručna služba je dužna da članu pošalje obavještenje o brisanju iz članstva.

Član 7.

U slučaju da član koji je prethodno izbrisan iz članstva zbog neplaćanja želi da ponovo aplicira za članstvo u Komori, dužan je da prije apliciranja izmiri cijeli zaostali dug.

Član 8.

Ukoliko iz objektivnih razloga koje  mora pismeno navesti, član nije u mogućnosti da u određenom periodu plaća članarinu, Izvršni odbor ga privremeno može osloboditi plaćanja članarine, uz pisani zahtjev redovnog člana

Oslobađanje od plaćanja članarine

Član 9.

Član Komore oslobođen je plaćanja članarine:

  • za vrijeme  privremene nesposobnosti za rad duže od 30 dana;
  • za vrijeme roditeljskog (porodiljskog) odsustva;
  • u  slučaju nezaposlenosti;
  • penzioner koji nije radno aktivan.

Član  Komore obavezan je dostaviti pismeni dokaz – potvrdu, u vezi naprijed navedenih razloga.

Ukoliko niste uplatili članarinu za prethodne godine učinite to najkasnije do kraja tekuće godine.

Za sve informacije u vezi neizmirenih obaveza za članarinu, molimo da nam se obraćate putem emaila Komore.

 

LICENCNA GODINA, SERTIFIKATI (predaja sertifikata)

U zavisnosti od datuma izdavanja licence kopije sertifikata sa ispunjenim zahtjevom predajete Stručnoj službi (lično ili poštom) za prethodnu licencnu godinu.

Pojašnjenje: Ukoliko je vaša licenca izdata 18.10. 2022. godine prikupljeni sertifikati se predaju zaključno sa 18.10.2023. godine.

Za svaku sledeću licencnu godinu predaje se na isti način.

Obavezno je priložiti ispunjen zahtjev uz sertifikate > ZAHTJEV

 

BODOVI

Važno: Za predavanja koja su pohađana van zemlje neophodno je priložiti pored potvrde i program edukacije shodno novom Pravilniku.

U toku je unos bodova u novi sistem. 

Adresa platforme je pkfe.me/

Obavijestićemo Vas čim budu unijeti bodovi.

///

*Izvod iz Pravilnika o KFE*

Član 15., stav 2.

Farmaceuti koji su učestvovali u stručnom usavršavanju koji se organizuje van Crne Gore, a nije bodovan od strane Komisije FKCG, obavezno podnose sertifikat / potvrdu i druge dokaze (program, agendu i dr.) koji će Komisija bodovati u skladu sa članom 15. Pravilnika.

Ako farmaceut iz opravdanih razloga (bolovanje duže od šest mjeseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo, odsustvo zbog njege djeteta i dr.), nije prikupio bodove propisane članom 14. ovog Pravilnika, farmaceut podnosi molbu za oslobađanje od sticanja potrebnih bodova Komisiji. Farmaceut uz molbu dostavlja dokaz o spriječenosti za stručno usavršavanje.

Član 17.

Ukoliko opravdani razlozi iz stava 1 ovog člana traju duže od dvije godine, Komisija prosleđuje molbu Izršnom odboru Komore na odlučivanje.