Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Online test: Cerebrovaskularne posljedice Covid-19 infekcije

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je online KME test pod nazivom:

Cerebrovaskularne posledice COVID-19 infekcije dostupan na edukativnoj platformi EDUMED, u delu Crna Gora online testovi, i da je pristup testu slobodan do marta 2022.

Test je akreditovan za farmaceute i nosi 3 boda za produženje licence.

Autor testa : Doc. dr Aleksandra Pavlović

Izradom ovog testa imaćete priliku da unapredite znanja o cerebrovaskularnim posledicama COVID-19 infekcije i sagledate značaj smanjenja faktora rizika za prevenciju cerenrovaskularnih bolesti.

Sve što je potrebno da biste pristupili testu je da kliknete na link za pristup: link

Ako do sada niste koristili našu platformu Uputstvo za pristup testu je na linku: link

Test ima 50 pitanja i vreme za izradu testa je 2 h. Na svako pitanje je ponuđeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan.

Po završetku testa polaznici odmah mogu da vide postignut rezultat. Da bi položili test potrebno je da tačno odgovore na minimum 60 % pitanja.

Posle položenog testa, potrebno je kliknuti na polje preuzmi sertifikat i sertifikat će stići na email adresu polaznika.

Srdačno Vaš EDUMED