Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PISMO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA O OZBILJNIM INTERAKCIJAMA LIJEKA PAXLOVID (NIRMATRELVIR, RITONAVIR) SA ODREĐENIM IMUNOSUPRESIVIMA, UKLJUČUJUĆI TACROLIMUS

Poštovani,

Obavještavamo vas da je na portalu CInMED objavljeno Pismo zdravstvenim radnicima o ozbiljnim interakcijama lijeka Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) sa određenim imunosupresivima, uključujući tacrolimus.