Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PODSJEĆANJE NA OBAVEZE U VEZI SAKUPLJANJA BODOVA RADI OBNOVE LICENCE

Postovani,e,

U skladu sa Pravilnikom  KFE svaka prijava NDL boduje se  jednim bodom,.

Kao dokaz, potrebno je da farmaceuti kao dio dokumentacije koju prikupljaju u svrhu obnove licence, dostave  Komisiji za KFE prijavu-e NDL koju su prethodno dostavili CInMED.

Izvod iz pravilnika KFE
  1. PRIJAVA NEŽELJENOG DEJSTVA LJEKOVA

Prijava neželjenog dejstva lijeka prihvaćena od Agencije za ljekove i medicinska sredstva

1 bod, najviše 5 bodova godišnje

Za prijavu neželjenog dejstva ljekova Komisiji se dostavlja izvještaj Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, za godinu u kojoj je prijava prihvaćena od strane Agencije.

Na osnovu prijava neželjenog dejstva lijeka farmaceut može sakupiti najviše 5 bodova godišnje.

Podsjecanje u vezi sakupljanja bodova -140 bodova za 7 godina. Zahtjev sa kopijama sertifikata se podnosi svake licencne godine u istom periodu u zavisnosti od datuma izdavanja licence (npr. ako je licenca izdata 18.10. svake godine se predaje u tom periodu)

Izvod iz pravilnika KFE

Član 14.

Farmaceut sa licencom za rad (državljanin Crne Gore) dužan je da, preko različitih oblika strucnog usavršavanja za period od 7 godina sakupi 140 bodova i dostavi kopije sertifikata/potrvda o učešću na stručnom usavršavanju iz člana 11 ovog pravilnika i u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad farmaceuta („Sl. list Crne Gore“, br. 57/18).

Farmaceuti koji su učestvovali u stručnom usavršavanju koji se organizuje van Crne Gore, a nije bodovan od strane Komisije, obavezno podnose sertifikat/potvrdu i druge dokaze (program, agendu i dr.) koji će

Komisija bodovati u skladu sa članom 15 ovog pravilnika.

Farmaceut sa privremenom licencom za rad (strani državljanin) obavezan je da sakupi 20 bodova na godišnjem nivou.

VI POSTUPAK OBNOVE LICENCE

Član 16.

Za obnavljanje licence farmaceut je obavezan podnijeti Komori/Komisiji Zahtjev za prijavu i vrednovanje stručnog usavršavanja (Prilog 4) i kopije sertiikata/potvrda iz člana 14 ovog pravilnika nakon završene licencne godine, a najkasnije u roku od 90 dana prije isteka licence koja važi 7 godina.

Član 17.

Ako farmaceut iz opravdanih razloga (bolovanje duže od šest mjeseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo, odsustvo zbog njege djeteta i dr.), nije prikupio bodove propisane članom 14 ovog pravilnika, farmaceut podnosi molbu za oslobađanje od sticanja potrebnih bodova Komisiji. Farmaceut uz molbu dostavlja dokaz o spriječenosti za stručno usavršavanje.
Ukoliko opravdani razlozi iz stava 1 ovog člana traju duže od dvije godine, Komisija prosleđuje molbu Izršnom odboru Komore na odlučivanje.

12. UČENJE NA DALJINU

U zavisnosti od tipa edukacije maksimalan broj bodova je 3 boda, najviše 24 u jednom licencnom periodu

Član 18.

Ako u toku važenja licence farmaceut sakupi više od 140 bodova, dozvoljava mu se da u naredni period važenja licence prenese 20 bodova.