Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

STRUČNI SKUP: RACIONALNA ANTIBIOTSKA TERAPIJA I DIJAGNOSTIKA INFEKCIJA

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će stručni skup – jednodnevna radionica sa međunarodnim predavačima ‘Racionalna antibiotska terapija i dijagnostika infekcija’ biti održana 17.05.2024. (petak) u 09:45 časova u Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

Tematika stručnog skupa:

Cilj ove radionice je da infektolozi, mikrobiolozi, klinički farmakolozi, klinički farmaceuti, farmaceuti, kliničari i epidemiolozi osvježe i unaprijede svoja znanja o izboru, načinu i vremenu uzimanja različitih kliničkih uzoraka za bakteriološku analizu i tumačenju dobijenih rezultata ovih analiza, kao i o izboru odgovarajuće antibiotske terapije. Na ovaj način ćemo ojačati sadašnji i budući kadar Timova za podršku kliničarima u dijagnostici i terapiji infekcija, što će doprinijeti boljem kvalitetu zdravstvene zaštite poboljšanjem dijagnostike, racionalnijom upotrebom antibiotika i dobijanjem kvalitetnijih podataka kojima će bolnice raspolagati. Kvalitetniji podaci će omogućiti uštede u budžetu kroz bolje planiranje zdravstvene zaštite.

Skup je namijenjen:

Skup je namjenjen sadašnjim i budućim članovima timova za podršku kliničarima u dijagnostici i terapiji infekcija: infektolozima, mikrobiolozima, kliničkim farmakolozima, kliničkim farmaceutima, farmaceutima i epidemiolozima.

Bodovano od komisije KFE sa 10/6 bodova.