Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Stručni skup: Rezolucija CM/RES(2020)3 o implementaciji farmaceutske zdravstvene zaštite u korist pacijenata i zdravstvenih usluga i Pozicija farmaceuta u sistemu zdravstvene zaštite

Nacionalni stručni skup ‘Rezolucija CM/RES(2020)3 o implementaciji farmaceutske zdravstvene zaštite u korist pacijenata i zdravstvenih usluga’ i ‘Pozicija farmaceuta u sistemu zdravstvene zaštite’ biće održan 30.11.2022. (srijeda) od 16:00 do 17:30 časova (zoom platforma).

Prijava se kreira isključivo preko veb-platforme KFE na adresi: https://pkfe.me.

Organizator stručnog skupa je Farmaceutska komora Crne Gore (Kontinuirana Farmaceutska Edukacija) u saradnji sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva (CInMED).

Predavači:

  • mr sc. farm Jasmina Krlić, diplomirani farmaceut, stručni saradnik za procjenu dokumentacije o biološkoj raspoloživosti i biološkoj ekvivalentnosti ljekova, CInMED i
  • mr ph. Mehrixhana Dervishi Llazorja, Pharmalife