Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SUPLEMENTACIJA ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Poštovani,

Kompanija International Health organizuje predavanje za farmaceute 30.10.2023. godine sa početkom u 10 h, hotel Voco, Donja Gorica – Podgorica.

Predavac je med sci. Arijana Meštrovic.

Tema je “Suplementacija onkoloskih pacijenata”.

Bodovano od strane KFE Komore – 2 boda.

Prijava za edukaciju počinje od 02.10. i traje zakljućno sa 15.10.2023.

Prijave sa podacima:ime i prezime, broj licence, mejl adresa, naziv apoteke gdje radite) slati na mejl: [email protected]