Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Svjetski dan farmaceuta – grafik

Dragi farmaceuti, članovi Farmaceutske Komore Crne Gore, Svjetski dan farmaceuta je 25. septembra, koji ove godine nosi naslov “Farmacija, jačanje zdravstvenog sistema“.

FIP poziva i farmaceute Crne Gore da ga između ostalog obilježe i na ovaj način – podržavajući grafik.

Pozivaju se svi farmaceuti da u par koraka kreiraju lični grafik i postave ga na svojim mrežama (profilu) i time podrže Svjetski dan farmaceuta.

Grafik će takođe nakon kreiranja biti objavljen i na FIP veb-sajtu.

Sve možete kreirati u par jednostavnih koraka dodajući fotografiju i određene podatke u okviru online forme koja je dostupna na 18 jezika na linku:

https://www.fip.org/wpd2023-champion