Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 10.

Broj 10 - Mart 2020.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 10. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE'
marta 2020. godine

Tiraž: 1000 kom

Urednica: Dr sci pharm Tanja Vojinović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Mr ph Amela Međedović

Dizajn: Petar Nikolić

Štampa: AD Print doo