Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 9.

Broj 9 - April 2019.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 9. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' aprila 2019.
. godine

Tiraž: 1000 kom

Urednica: Dr sci pharm Tanja Vojinović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Mr ph Amela Međedović

Tehnička priprema: Medical doo

Štampa: AD Print doo