Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 12.

Broj 12 - Januar 2022.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 12. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' januara 2022. godine

Tiraž: 500 kom

Urednica: Doc. dr Tanja Vojinović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Mr ph Amela Međedović

Dizajn: Petar Nikolić

Naslovna strana: Predrag Đurasović

Štampa: AP Print doo