Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 13.

Broj 13 - Januar 2023.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 13. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' januara 2023. godine

Tiraž: 500 kom

Urednica: Doc. dr Tanja Vojinović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Mr ph Amela Međedović

Dizajn: Petar Nikolić

Štampa: AP Print doo