Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 14.

Broj 14 - Maj 2023.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 14. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' maja 2023. godine

Tiraž: 1000 kom

Urednica: Doc. dr Tanja Vojinović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Mr ph Amela Međedović

Dizajn: Petar Nikolić

Naslovna strana: Lazar Bulajić

Štampa: AP Print doo