Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 3.

Broj 2 - Mart 2013.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 3. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' maja 2014
. godine

Urednica: Mr ph Amela Gusinjac

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Mr ph Jovana Popović

Dipl. pravnik Biljana Savović

Tiraž: 1000 kom

Štampa: AP Print

Priprema: doo Medical