Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 2.

Broj 2 - Mart 2013.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 2. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' marta 2013. godine

Urednica: Mr ph. Amela Gusinjac

Uređivački odbor:

Mr ph. Dijana Papić

Mr ph. Željka Bešović

Mr ph. Sonja Bulajić

Mr ph. Jovana Popović

Dipl. pravnik Biljana Savović

Tiraž: 1000 kom

Štampa: AP Print

Priprema: doo Medical

Uvažene koleginice i kolege,

Uloga farmaceuta, kao primarnog pružaoca zdravstvene usluge, a ne samo kao aktivnog učesnika u terapiji ljekovima, dovela je do bitne transformacije farmaceutske profesije i omogućila je njen razvoj u zdravstvenom sistemu. Vrlo brza evolucija naučnih saznanja I tehnologija uslovljava visoku odgovornost svih farmaceuta da vode računa o ličnom usavršavanju u struci. Blagovremena informisanost je jedan od važnijih uslova za poboljšanje konsultativne i savjetodavne uloge farmaceuta.

Stoga, Komisija za izdavačku djelatnost Farmaceutske Komore Crne Gore se potrudila da u ovom broju Biltena, na najbolji mogući način, prezentuje sve aktuelnosti koje su obilježile našu struku u prethodnom periodu.

Farmaceutska Komora CG je u periodu 2011/2012.- te godine uputila niz inicijacija na adresu Ministarstva zdravlja, aplicirala TAIEX-u i dobila pozitivan odgovor za studijsku posjetu, kojom će se omogućiti usvajanje smjernica za uvođenje Dobre apotekarske prakse. Organizovala Expert panel na kojem je validiran ”Global Level Framework” (GLF), _ime se po prvi put sti_u uslovi za implementaciju svjetskih standarda u svakodnevnom radu farmaceuta. U_estvuje u organizaciji Prvog Sajma medicine u Crnoj Gori, ali najve_i uspjeh koji Komora postiže je to što postaje punopravni _lan FIP-a.

Značajno mjesto u Biltenu zauzimaju važne informacije koje nam dolaze od uvaženih kolega iz Agencije za ljekove, kao i kolega koji nas podsjećaju na značaj upotrebe, ali i neželjena dejstva određenih farmakoloških grupa ljekova, koji se često upotrebljavaju. Saznaćemo koje su to vještine upravljanja koje će nas dovesti do kvalitetnog i efkasnog rada u apoteci. Koliki je značaj svakodnevne nadogradnje već postoje_ih znanja spoznaćemo kroz prikaz inovativnih dermatoloških preparata koji su rezultat velikog znanja i rada naših kolega određenih specijalnosti u farmaceutskoj struci.

Sposobnost da tačno i precizno izvršavamo svoje poslove i zadatke, donosimo važne i odgovarajuće odluke, uspostavljamo profesionalnu komunikaciju sa kolegama i pacijentima, trebala bi biti fundamentalna moralna odgovornost svih farmaceuta kao zdravstvenih radnika. Smatram da svaki farmaceut nastoji da svoje znanje i stru_nost usmjeri ka efkasnoj i bezbjednoj terapiji, uz poštovanje integriteta pacijenta, jer time doprinosimo globalnom unapređenju zdravlja ljudi.

Ovom prilikom želim iskazati veliku zahvalnost svim kolegama koji su nam nesebično prenijeli svoje znanje kroz pisanje radova i na taj način akcenat stavili na veliki značaj farmaceutske djelatnosti, kao i članovima Komisije za izdavačku djelatnost na pruženom bezuslovnom radu u realizaciju drugog broja Biltena. Jedino tako možemo postići zajedničke ciljeve, ali se i izboriti za zasluženo mjesto u sistemu zdravstvene zaštite.

S poštovanjem,

Amela Gusinjac, mr ph., urednica