Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

#MedSafetyWeek – Sedmica posvećena praćenju bezbjednosti primjene ljekova

Počinje osmi po redu #MedSafetyWeek! I ove godine zajedno sa više od 80 zemalja širom svijeta, učestvujemo u kampanji koja se putem društvenih mreža sprovodi pod vođstvom Kolaborativnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova – Uppsala Monitoring Centre (UMC). Kampanja se održava u sedmici od 6. do 12. novembra 2023. godine, sa ciljem da ukaže na važnu ulogu pacijenata i zdravstvenih radnika u bezbjednoj primjeni ljekova.

Tema ovogodišnje kampanje je ,,Ko može prijaviti sumnju na neželjeno dejstvo lijeka?“.  Ljekovi su bezbjedni i efikasni, ali mogu kod određenih pacijenata izazvati neželjene reakcije. Nadležne regulatorne institucije u oblasti ljekova, u Crnoj Gori CInMED, uspostavljaju sistem za kontinuirano praćenje bezbjednosti ljekova, u cilju prikupljanja novih informacija o već poznatim neželjenim reakcijama i blagovremenog otkrivanja novih.

Sistem prijavljivanja neželjenih reakcija na ljekove detektuje, prikuplja i analizira prijave sumnji na neželjene reakcije, u cilju prevencije njihovog ispoljavanja kad god je to moguće.

Svaka prijava dostavljena od strane pacijenta ili zdravstvenog radnika je važna jer doprinosi stvaranju prave slike o bezbjednosti i efikasnosti lijeka. Kada je potrebno, u cilju zaštite pacijenata, CInMED sprovodi adekvatne regulatorne mjere koje mogu doprinijeti unapređenju propisivačke prakse i boljim ishodima liječenja.

Nadamo se da će ova kampanja ohrabriti zdravstvene radnike i pacijente da prijave sumnju na neželjene reakcije u vezi sa primjenom ljekova, jer se na taj način uvećava znanje o ljekovima, što ih čini bezbjednijim za sve nas.

Pozivamo Vas da pogledate raznovrsne edukativne materijale koji prate kampanju #MedSafetyWeek, a koji će tokom sedmice biti objavljivani na CInMED i našim društvenim mrežama, kao i zvaničnom CInMED YouTube nalogu.

Više o načinima prijavljivanja sumnje na neželjeno dejstvo lijeka možete naći u dijelu Farmakovigilanca/Prijava neželjenog dejstva lijeka.