Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Sedmica posvećena praćenju bezbjednosti primjene ljekova – #MedSafetyWeek

Počinje osmi po redu #MedSafetyWeek! I ove godine zajedno sa više od 80 zemalja širom svijeta, učestvujemo u kampanji koja se putem društvenih mreža sprovodi pod vođstvom Kolaborativnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova – Uppsala Monitoring Centre (UMC). Kampanja se održava u sedmici od 6. do 12. novembra 2023. godine, sa ciljem da ukaže na važnu ulogu pacijenata i zdravstvenih radnika u bezbjednoj primjeni ljekova.

Tema ovogodišnje kampanje je ,,Ko može prijaviti sumnju na neželjeno dejstvo lijeka?“.  Ljekovi su bezbjedni i efikasni, ali mogu kod određenih pacijenata izazvati neželjene reakcije. Nadležne regulatorne institucije u oblasti ljekova, u Crnoj Gori CInMED, uspostavljaju sistem za kontinuirano praćenje bezbjednosti ljekova, u cilju prikupljanja novih informacija o već poznatim neželjenim reakcijama i blagovremenog otkrivanja novih.

Sistem prijavljivanja neželjenih reakcija na ljekove detektuje, prikuplja i analizira prijave sumnji na neželjene reakcije, u cilju prevencije njihovog ispoljavanja kad god je to moguće.

Svaka prijava dostavljena od strane pacijenta ili zdravstvenog radnika je važna jer doprinosi stvaranju prave slike o bezbjednosti i efikasnosti lijeka. Kada je potrebno, u cilju zaštite pacijenata, CInMED sprovodi adekvatne regulatorne mjere koje mogu doprinijeti unapređenju propisivačke prakse i boljim ishodima liječenja.

Nadamo se da će ova kampanja ohrabriti zdravstvene radnike i pacijente da prijave sumnju na neželjene reakcije u vezi sa primjenom ljekova, jer se na taj način uvećava znanje o ljekovima, što ih čini bezbjednijim za sve nas.

Pozivamo Vas da pogledate raznovrsne edukativne materijale koji prate kampanju #MedSafetyWeek, a koji će tokom sedmice biti objavljivani na CInMED i našim društvenim mrežama, kao i zvaničnom CInMED YouTube nalogu.

Više o načinima prijavljivanja sumnje na neželjeno dejstvo lijeka možete naći u dijelu Farmakovigilanca/Prijava neželjenog dejstva lijeka.

Ljekovi nam pomažu da se osjećamo bolje kada smo bolesni, međutim kod nekih pacijenata mogu izazvati neželjene reakcije. Ukoliko imate negativno iskustvo nakon primjene nekog lijeka kažite to zdravstvenom radniku i pošaljite prijavu Institutu za ljekove i medicinska sredstva.

Slanjem prijava sumnji na neželjena dejstva ljekova bliži smo zajedničkom cilju – bezbjednijoj primjeni ljekova. Aplikacija za prijavu neželjenog dejstva lijeka dostupna je na www.cinmed.me .

#MedSafetyWeek

#ReportSideEffects

Ljekovi nam pomažu u borbi protiv bolesti, a njihova bezbjednost se pomno prati. Da li znate da slanjem prijava sumnji na neželjeno dejstvo lijeka doprinosite njihovoj bezbjednijoj primjeni? Bilo da ste pacijent ili zdravstveni radnik, zaštitite sebe i druge tako što ćete svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka uvijek prijaviti Institutu za ljekove i medicinska sredstva (CInMED). Aplikacija za prijavu neželjenog dejstva lijeka dostupna je na www.cinmed.me.

#MedSafetyWeek

#ReportSideEffects

Ako sumnjate na neželjeno dejstvo nakon primjene lijeka učinite sljedeće:

  • pročitajte Uputstvo za lijek koji se nalazi u kutiji lijeka,
  • recite to zdravstvenom radniku,
  • prijavite sumnju na neželjeno dejstvo lijeka Institutu za ljekove i medicinska sredstva (CInMED) putem portala www.cinmed.me. Na taj način uvećavate naše znanje o ljekovima i pomažete da ih koristimo na najbolji mogući način.

#MedSafetyWeek
#ReportSideEffects