Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Radionica Smart farmaceut – Post-covid savjetovalište u vašoj apoteci

PODGORICA, 4. MAJ 2022.

WORKSHOP ZA IMPLEMENTACIJU NOVE USLUGE U APOTEKAMA

Datum: 04. MAJ 2022. GODINE

Termin: 9-16 h

Mjesto: Amfiteatar Instituta za javno zdravlje Crne Gore

Rok za prijavu zaključno sa 14.04.2022.godine

Koordinator projekta: dr Arijana Meštrović, magistar farmacije, Hrvatska

Profil učesnika: farmaceuti koji ispunjavaju sledeće uslove :

  • redovan član Komore
  • prisustvovanje kontinuiranoj edukaciji

Organizator: Farmaceutska komora Crne Gore koja vodi evidenciju i izdaje sertifikat o učešću .

Radionica uključuje: Učešće, štampani materijal i sertifikat o učešću na radionici. U toku održavanja edukacije, učesnicima će biti obezbijeđen ketering.

Prijavljivanje se može vršiti isključivo popunjavanjem prijave i slanjem iste putem mejla na adresu:

[email protected]

Poziv i program u prilogu.

Napomena: KOTIZACIJA SE NE PLAĆA!