Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PRAVILNIK O KFE I NAČINU VREDNOVANJA SVIH OBLIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA FARMACEUTA

Na osnovu člana 17 Statuta Farmaceutske komore Crne Gore Skupština Farmaceutske komore Crne Gore, na sjednici održanoj
26.04.2023. godine donijela je

PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ FARMACEUTSKOJ EDUKACIJI I NAČINU VREDNOVANJA SVIH OBLIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA FARMACEUTA