Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

STRUČNI SKUP: FITOTERAPIJA, RACIONALNA UPOTREBA I INTERAKCIJA SA LJEKOVIMA

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će online prijava za stručni skup ‘FITOTERAPIJA, RACIONALNA UPOTREBA I INTERAKCIJA SA LJEKOVIMA’ koji će biti održan 21.6.2024. (petak) od 13:00 do 15:00 časova (Institut za javno zdravlje Crne Gore – amfiteatar), biti aktivna od 14.6.2024. (09:00 časova) do 19.6.2024. (18:00 časova).

Prijava se kreira isključivo preko veb-platforme KFE na adresi: https://pkfe.me.

Organizator stručnog skupa je Farmaceutska komora Crne Gore (Kontinuirana Farmaceutska Edukacija).

Predavači:

  • Fitoterapija, racionalna upotreba i interakcija sa ljekovima – dr Zoran Maksimović (Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet)
  • Fitoterapija iz ugla farmaceuta – mr ph Mehrixhana Dervishi Llazorja (PharmaLife, Farmaceutska komora CG)

Kotizacija 10.00 € – Žiro račun 520-917100-83 (Farmaceutska komora Crne Gore).

Ukoliko vam je potrebna pomoć u vezi Prijave, više informacija u okviru stranice Pomoć? – Platforma KFE, na veb-adresi https://pkfe.me.