Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Stručni skup: Uticaj ljekova na funkciju jetre – hepatotoksičnost (etiopatogeneza, simptomi), primjeri iz prakse, mjere za minimizaciju rizika od ispoljavanja

Nacionalni stručni skup Uticaj ljekova na funkciju jetre – hepatotoksičnost (etiopatogeneza, simptomi), primjeri iz prakse, mjere za minimizaciju rizika od ispoljavanja‘ biće održan 29.12.2022. (četvrtak) od 16:15 do 17:45 časova (Institut za javno zdravlje Crne Gore – amfiteatar).

Prijava se kreira isključivo preko veb-platforme KFE na adresi: https://pkfe.me.

Organizator stručnog skupa je Farmaceutska komora Crne Gore (Kontinuirana Farmaceutska Edukacija) u saradnji sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva (CInMED).

Predavači:

  • dr Damir Muhović, internista, gastroenterolog, Klinički centar Crne Gore (KCCG)
  • mr ph. spec. Maja Stanković, Institut za ljekove i medicinska sredstva (CInMED).

Napomena: Kotizacija za učešće na Skupu je obavezna.