Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

WEBINAR: SAVREMENO LEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI TIP 2

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na online sastanak sa temom

Savremeno lečenje šećerne bolesti tip 2

Prof. Teodora Beljić Živković sa kolegama endokrinolozima, će svojim predavanjima, slušaocima približiti temu savremnog koncepta lečenja šećerne bolesti.

Posebna pažnja biće posvećena upotrebi savremenih insulinskih analoga za postizanje dobre glikoregulacije.

Sastanak će biti održan u sredu, 16.06.2021. u 19 h.

Kretanje kroz ADA/EASD algoritam

  • Prof. dr Teodora Beljić Živković

Bazalni insulin kao preduslov dobre glikoregulacije

  • Asist. dr Miljanka Vuksanović

Titracija bazalanih insulina: broj jedinica ili dobra jutarnja glikemija

  • Dr Goran Cvijović

Trenutak za uvođenje bazalnog insulina i modernizaciju terapije

  • Dr Klara Lelik Tubić

Link za prijavu:

https://event.webinarjam.com/register/84/rp9x0spm

Svi učesnici sastanka će dobiti pristupni kod za rešavanje 2 online testa:

  • Savremeno lečenje šećerne bolesti tip 2-bazalni insulin kao preduslov dobre glikoregulacije
  • Postprandijalna glikemija u kontinuumu lečenja tipa dva dijabetesa insulinskom terapijom

Testovi nose po 4 boda za produženje licence za lekare, farmaceute i medicinske sestre.

Do skorog viđanja, ostanite nam zdravi!