Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

14. SIMPOZIJUM FARMACEUTSKE TEHNOLOGIJE (CESPT)

14.  srednjeevropski simpozijum farmaceutske tehnologije (CESPT) održat će se od 28. do 30. septembra 2023. u Ohridu, Sjeverna Makedonija.

14. CESPT simpozijum ponudit će platformu za raspravu o novim idejama u dizajnu formulacije, istraživanju isporuke lijekova, kao i za razmjenu ideja o tehnološkom napretku proizvodnje visokokvalitetnih lijekova.

Više informacija i registracija na linku:

14th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology