Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SJEDNICA SKUPŠTINE FKCG

Poštovani,

Obavještavamo vas da će se sjednica Skupštine FKCG, na predlog predsjednice Komore Milanke Žugić, održati 26.04.2023. godine, u 11:00 sati, u sali NEST Coworking, Podgorica, Cetinjski put bb.

Sjednicom će predsjedavati Jelena Popović, zamjenica predsjednice Skupštine FKCG.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Završni račun FKCG za 2022. godinu
  2. Predlog pravilnika kontinuirane farmaceutske edukacije i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja farmaceuta
  3. Dosadašnje aktivnosti o pripremi Kongresa farmaceuta CG – Maj 2023. godine
  4. Razno

Tačka 2. biće naknadno dostavljena ili podijeljena na sjednici Skupštine.

ADRESA: NEST Coworking Cetinjski put bb (u blizini DELTE).

Lokacija na Google maps:

https://goo.gl/maps/8vv1f2ECXpU9JEn27

Napomena: NEST se nalazi prekoputa Lukoil pumpe u City kvartu (u istom redu sa Deltom) i vidjećete da je NEST na 2 sprata, a događaj će biti održan na donjem spratu (-1).

Molimo vas za potvrdu vašeg prisustva!

SEKRETAR
Biljana Jablan, dipl. pravnik