Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 7.

Broj 7 - Oktobar 2017.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 7. broj svog glasila – ‘BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE’ oktobar 2017. godine


 

 

 

 

 

 

 

Uređivački odbor


Urednica:

Mr ph Amela Međedović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Tiraž: 1000 komada


KOMPLETNO ONLINE IZDANJE BILTENA BROJ 7. | PDF FAJL