Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 7.

Broj 7 - Oktobar 2017.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 7. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' oktobra 2017.
. godine

Tiraž: 1000 kom

Urednica: Mr ph Amela Međedović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Tiraž: 1000 komada

Tehnička priprema: Medical doo

Štampa: AP Print