Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Bilten Farmaceutske komore – Broj 8.

Broj 8 - Septembar 2018.

Farmaceutska komora Crne Gore izdala je 8. broj svog glasila - 'BILTEN FARMACEUTSKE KOMORE CRNE GORE' septembra 2018.
. godine

Tiraž: 1000 kom

Urednica: Mr ph Amela Međedović

Uređivački odbor:

Mr ph Željka Bešović

Mr ph Sonja Bulajić

Dr pharm Mina Minić

Dipl. pravnik Biljana Savović

Dr pharm Tanja Vojinović

Tehnička priprema: Medical doo

Štampa: AD Print doo