Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Cirkularno pismo

Cirkularno pismo za članove

Poštovani članovi,

U cirkularnom pismu koje se nalazi u PDF formatu definisani su preciznije pojmovi, izvodi iz zakona i pravilnika o pripravničkom stažu, zbog čestih pitanja farmaceuta i poslodavaca i nedoumica o istom.

Nadamo se da će Vam biti od pomoći prilikom rješavanja navedenih statusa. Navedene su i ustanove koje vode navedene programe i njihove nadležnosti.

U attach. je i postojeća regulativa (zakoni i pravilnici) i najčešća pitanja u vezi stručnog usavršavanja i osposobljavanja preuzeta sa sajta ZZZCG, koja je dostupna i na sajtu Komore.

NAPOMENA: u izvodu novog pravilnika u dijelu koji se tiče programa polaganja posebnog dijela stručnog ispita umjesto predmeta socijalna medicina treba da stoji farmaceutska etika i menadžment. Naime, radi se o tehničkoj grešci prilikom objavljivanja u sl. listu.

Za sve informacije i pitanja stojimo na raspolaganju. Molimo da pitanja šaljete na e-mail adresu Komore.

Sekretar Farmaceutske komore Crne Gore


ZA PREUZIMANJE

 • Dokument 1
  CIRKULARNO PISMO ZA ČLANOVE
 • Dokument 2
  NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI – Dio 1
 • Dokument 3
  NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI – Dio 2
 • Dokument 4
  NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI – Dio 3
 • Dokument 5
  NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI – Dio 4
 • Dokument 6
  NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI – Dio 5
 • Dokument 7
  NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI – Dio 6
 • Dokument 8
  NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI – Dio 7
 • Dokument 9
  NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI – Dio 8