Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

KONTINUIRANA FARMACEUTSKA EDUKACIJA

KONTINUIRANA FARMACEUTSKA EDUKACIJA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM KONTINUIRANE FARMACEUTSKE EDUKACIJE ZA 2023. GODINU (26.04.2023.)

PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ FARMACEUTSKOJ EDUKACIJI I NAČINU VREDNOVANJA SVIH OBLIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA FARMACEUTA (26.04.2023.)

Opširnije