Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PRIJAVA ZA EDUKATIVNI MODUL (STRUČNI SKUP) 3-2022

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će online prijava za nacionalni stručni skup Psihofarmaci – primjena, potrošnja, iskustvo iz prakse: Najzastupljeniji ljekovi u psihofarmakološkoj terapiji, njihovi željeni i neželjeni efekti, primjeri iz prakse koji će biti održan 15.06.2022. (srijeda) – Institut za javno zdravlje od 11:00 do 13:00 časova biti aktivna od 07.06.2022. (20:00 časova) do 11.06.2022. (12:00 časova).

Prijava se kreira isključivo preko veb-platforme KFE na adresi: pkfe.me. Da bi kreirali Prijavu, morate biti registrovani korisnik veb-platforme.

Organizator stručnog skupa je Farmaceutska komora Crne Gore (Kontinuirana Farmaceutska Edukacija).

Predavač:

  • dr Tea Dakić, mr sc.bioet. – specijalistinja psihijatrije (načelnica Odjeljenja za Dnevnu bolnicu / parcijalnu hospitalizaciju – Klinika za psihijatriju, Klinički centar Crne Gore)

Ukoliko vam je potrebna pomoć u vezi Prijave, više informacija u okviru stranice Pomoć?